11 november 2016

Een evenement brandveilig opleveren

We werken aan een praktische opleiding die je helpt om je evenement te laten voldoen aan de regels die de brandweer eist.

De inzet van het aantal blusmiddelen, wel of geen inzet van een brandwacht, de keuringseisen van gasslangen en brandblusser en welke Normeringen moet ik hanteren.

Een behoorlijk dosis informatie om te zorgen dat je de zelfde taal spreek als de keurende brandweerman, want soms zeggen we wat anders maar bedoelen we het zelfde of andersom.