Robiezs Safety Shop als MVO

Wat is MVO voor Robiezs, Robiezs Safety Shop?

Robiezs  onderneemt maatschappelijk verantwoord door haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit, daarin steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoekt, daarover op een actieve en transparante manier verantwoording aflegt en daarover met haar stakeholders een open dialoog voert.

Robiezs  wil graag een stapje verder gaan en zoekt nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.

Robiezs uitgangspunten zijn hierbij:

  • Een integrale visie op ondernemerschap, waarbij Robiezs waarde creëert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied.
  • Robiezs verankerd het MVO denken en werken zoveel mogelijk in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. Robiezs maakt van MVO maatwerk.
  • MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die Robiezs nastreeft veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door Robiezs gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

Voorbeelden van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:

Robiezs sponsort een of twee keer per jaar een productie die maatschappelijk veel te betekenen heeft.

Robiezs investeren mee in veiligheidskennis met een enkele, niet zo kapitaalkrachtige cultuurorganisatie. Om zo samen het evenement en het budget naar een veiliger/hoger niveau te brengen.

Robiezs levert alle veiligheidsadviezen met een zo laag mogelijk milieu belasting uit te geven.

Robiezs maakt zo min mogelijk gebruik van papier en werkt zoveel mogelijk digitaal.

Robiezs gebruikt groene stroom en groen gas.